A Transzdiszciplináris Kutatások Intézete

Intézetünk 2018-ban alakult azzal a céllal, hogy a társadalom széles rétegeivel ismertesse meg és hirdesse az egyetemi kultúrát, tudományos kutatások eredményességét, valamint interakciót hozzon létre nem csak az egyetemen belül, hanem annak falain kívül is. A transzdiszciplinaritás folyamatán keresztül új módszertani megközelítésekkel és hatékony kommunikáció kialakításával összekapcsoljuk a különböző tudományterületek, a gazdasági és a civil szféra szereplőit. Olyan teret kívánunk biztosítani, mely megkönnyíti és ösztönzi az egyes ágazatok közötti együttműködést és munkamegosztást oly módon, hogy az nem csak a résztvevők, hanem a társadalom egészét szolgáljaIntézetünk tevékenységének  pillérei az oktatáskutatásaz innovációtudománykommunikáció és a kapcsolatépítés. 

Oktatás és tudománykommunikáció 

Olyan kurzusokat fejlesztünkmelyek egyszerre több tudomány és művészet eltérő perspektívájából és módszertanából közelítik meg ugyanazon jelenségeket. A nemzetközi trendeket követve oktatási gyakorlatunk követi az inter- és transzdiszciplinaritás szellemiségétKurzusaink oktatásában nem csak a PTE különféle karainak oktatóihanem nemzetközi vendégoktatók és külsős szakemberek is részt vesznekAlakulásunk óta olyan kurzusokat indítottunk el, mint az Add el magad!/Sell yourself!, Medical HumanitiesAtomjó történetekHedonism in practiceHouse MD in Philosophyvagy a Tapestry of values in science. 

Kutatás 

Intézetünk eltökélt szándékahogy tovább fejlessze és alkalmazza a transzdiszciplinaritás fogalmát a kutatások területénKutatók és szakmabeliek egyaránt hozzájárulnak egyedi szakértelmükkel ahhoz a folyamathozmelynek lényege hogy különböző szakterületeknek a megértésétfeldolgozását egy komplex egységkéntegy projektként kezeljük, ne pedig csak egy bizonyoskiemelt részét próbáljuk meg értelmezni. A kihívásokkal teliizgalmas és sokszínű munka folyamán nemzetközileg elismertszellemi tudás születik az új módszereknek és megközelítéseknek köszönhetően. 

Innováció és kapcsolatépítés 

transzdiszciplinaritás filozófiája elkötelezett a bevonó stratégiája mellettmelynek lényege a jól működőcélorientált kapcsolatépítés az üzleti és innovációs szféra képviselőivelvalamint a nagyközönséggel. Az EIT Health (Európai Innovációs és Technológiai Intézetnemzetközi hálózat tagjaként feltörekvő tehetségeket kötünk össze iparági szereplőkkelmely együttműködésből innovatív termékekszolgáltatások és vállalkozások születnekEmellett intézetünk nem csak a tudományos oktatásra és különböző fórumok rendezésére fektet nagy hangsúlythanem olyanhétköznapi emberek számára szervezett tudományosmégis közérthető programsorozatokra, mint például a Brain Awareness Week/Agykutatás HeteArt and Science Conference and Festival/Művészet és Tudomány Konferencia és Fesztivál 

Amennyiben intézetünk tevékenysége felkeltette érdeklődésétismerjen meg minketböngésszen tovább oldalunkon vagy lépjen velünk kapcsolatba elérhetőségeinken!

Munkatársaink

Innováció

Kutatás

Oktatás

Adminisztráció